Online aanvragen

Middels het onderstaande formulier kun je een aanvraag doen voor je project.

Verslag
Om te laten zien waar het geld van het Damslagfonds terecht komt, verwachten wij tijdens of na afloop van je activiteit een kort verslagje en een aantal foto’s, die wij zullen plaatsen op deze website en/of onze Facebookpagina. Zorg ervoor dat de (ouders van) personen die op de foto staan weten dat ze op onze website en/of onze Facebookpagina komen te staan en hier geen bezwaar tegen hebben.

Specificatie of offerte
Graag ontvangen wij een specificatie van het aangevraagde bedrag. Deze kun je zelf opstellen. Ook een offerte van een leverancier is prima. Aanvragen zonder specificatie worden niet in behandeling genomen.

Met wie kunnen wij contact opnemen als wij meer informatie nodig hebben?

Wat is het bankrekeningnummer en met welke tenaamstelling kan een eventuele bijdrage worden gestort?