Procedure

Jaarlijks wordt vastgesteld hoe hoog de totale uitkering uit het Damslagfonds voor het betreffende jaar zal zijn. De leden van het Damslagfonds nemen twee keer per jaar de aanvragen voor bijdragen uit het Damslagfonds in behandeling, toetsen ze aan de criteria en kennen eventuele bedragen toe. Een verslag met foto’s van de activiteiten die met bijdragen uit dit fonds worden gerealiseerd plaatsen zij op deze website en/of de Facebookpagina Facebook.com/damslagfonds.

Wanneer je een aanvraag doet, ontvang je per email een bevestiging dat je aanvraag is ontvangen, of je op alle vragen antwoord hebt gegeven en of je het aangevraagde bedrag hebt onderbouwd met een offerte of specificatie. Zo niet, dan zullen we om een aanvulling vragen.
Minimaal twee keer per jaar (in mei en oktober) worden alle dan binnengekomen aanvragen in behandeling genomen en getoetst aan de criteria. Het kan zijn dat er meer geld wordt aangevraagd, dan voor dat jaar beschikbaar is. Het bestuur van de Stichting bepaalt dan wie er voor de bijdrage in aanmerking komen. Je krijgt hier ook weer per email bericht over, wij streven ernaar dat binnen 14 dagen na de bijeenkomst te communiceren.
Het bestuur motiveert de uitkomst, maar gaat niet in discussie over de genomen besluiten.