Quickscan

Wil je weten of je kans maakt op ondersteuning van jouw activiteit? Via deze quickscan zie je direct of jouw activiteit voldoet aan de voorwaarden om een verzoek voor een bijdrage in te kunnen dienen. De scan bestaat uit 8 vragen.

1) Vindt jouw activiteit plaats in de gemeente Edam – Volendam?
Het Damslagfonds ondersteunt alleen activiteiten in Edam-Volendam. De financiële ondersteuning moet worden aangevraagd door een organisatie die in de gemeente Edam-Volendam gevestigd is.

2) Betreft de doelgroep jeugd en jongeren?
Het Damslagfonds ondersteunt alleen activiteiten voor jeugd en jongeren, in de leeftijd van 4 – 16 jaar.

3) Betreft het een aanvraag op het gebied van ontspannende, creatieve, recreatieve, culturele of sportieve activiteiten of een daartoe benodigd goed?
Conform de doelstelling van het Damslagfonds zijn dit de gebieden waarop het fonds ondersteuning gaat bieden.

4) Vertegenwoordig je een stichting, vereniging, vennootschap of ander privaat rechtspersoon?
Het Damslagfonds ondersteunt alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen, enz. Activiteiten van particulieren worden in principe niet ondersteund.

5) Heeft je activiteit een commercieel oogmerk?
Projecten met een commercieel oogmerk ondersteunen wij niet.

6) Heeft je activiteit een politieke of religieuze doelstelling?
Dan wordt dit niet door het Damslagfonds ondersteund.

7) Heeft je activiteit een duidelijk begin en einde?
Alleen incidentele activiteiten met een duidelijk begin en einde komen in aanmerking. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en einddatum, een bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat is. Een activiteit kan een dag duren of een langere tijd maar een helder einde is vereist.
Het Damslagfonds ondersteunt géén structurele instandhouding van activiteiten.

8) Start de activiteit op zijn vroegst over 6 maanden?
Het kan zijn dat er enige tijd tussen de aanvraag en de toekenning zit. Wij komen minimaal 2 x per jaar bij elkaar om de aanvragen te toetsen, in ieder geval in mei en oktober. Het is goed om hier rekening mee te houden bij de aanvraag: stuur je aanvraag uiterlijk 1 mei of 1 oktober in! De activiteit moet vervolgens binnen een periode van 6 maanden na de toekenning worden gestart. De start van de activiteit is het moment waarop publiek of deelnemers het resultaat kunnen ervaren.