Damslagfonds

In het Damslagfonds wordt een geldbedrag beheerd, dat is overgebleven uit de geschiedenis van Bosvolk. Bosvolk was als jeugdvereniging afhankelijk van subsidies en politieke besluitvorming over het jeugdwelzijnswerk. Om ervoor te zorgen dat er altijd geld was om de activiteiten van Bosvolk te ondersteunen, hebben de vrijwilligers van Bosvolk besloten om hier zelf voor te zorgen. Jarenlang hebben zij de bekende Damslag Rommelmarkten georganiseerd. Het geld dat hiermee bijeen werd gebracht is in een aparte stichting ondergebracht.
Bij het opgaan van Bosvolk in het Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam is Stichting Damslagfonds zelfstandig verder gegaan. De originele doelstelling, n.l. het financieel ondersteunen van jeugdactiviteiten, is nog steeds leidend.

In de officiƫle statuten staat:
Het Damslagfonds is een stichting die ten doel heeft het bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing voor jeugd en jongeren in de gemeente Edam-Volendam en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verlenen van adviezen en
  • het mogelijk maken van of bevorderen van ontspannende, creatieve en vormende activiteiten door bijvoorbeeld het verstrekken van financiĆ«le bijdragen aan instanties die dergelijke activiteiten organiseren.