Wel 20 dozen documenten en 10 dozen foto’s uitgezocht

Samen in de archieven!

In de afgelopen tijd is er met tussenpozen aan het archief gewerkt. Eerst zijn de overgebleven documenten op onderwerp en jaartal gesorteerd en daarna ontelbare foto’s. Ook zijn een aantal 8-mm films en video’s overgezet op CD. Deze zijn allemaal in te zien via het Waterlands Streekarchief in Purmerend.

Wat is er bewaard gebleven?

Naast de oprichtingsdocumenten van de VCJC (de voorloper van Bosvolk) zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, veel jaargangen kampverslagen en uitgaves van het Honknieuws en Onder & Boven de 80 bewaard gebleven.
De meeste foto’s zijn van de de Bosvolk- en Vrije Vogelkampen. We vonden zelfs gekalligrafeerde kampverslagen, voorzien van foto’s, uit 1952! Maar ook van andere activiteiten, zoals de Damslagen, het winterwerk en speciale activiteiten (zoals de opening van Voorhaven 80) zijn veel foto’s aanwezig. Het gezamenlijk bekijken van alle foto’s en het ophalen van herinneringen was telkens weer een feestje! Een selectie van de foto’s is in de verschillende foto albums op deze website te zien.